Защо да изберете IBAN?

Оптимизиране на плащанията

Свеждате до минимум отказаните транзакции както и цените, свързани с корекции и възвръщания. Намалявате неуспешните плащания и свързаните с тях банкови такси, с което спестявате време и пари. Подсигурявате се, че въведените данни са валидни, премахвате дори и печатните грешки, и подобрявате процеса на регистрация. Избягвате грешките при плащания и банковите такси.

Спести време

С автоматизираната валидация на банковите данни ще спестите ценно време и ресурси за проверка на данните за плащането, необходими за неговата обработка.

Автоматично попълване

Подобрявате качеството на услугите за потребителите си, като предоставяте възможност за автоматично попълване на BIC и банкови данни.

Бърза настройка

Нашите услуги са изградени около концепцията за простота и ефективност.Лесното закупуване, бързото създаване на акаунт, както и универсалният API-интерфейс ви позволяват бързо да интегрирате нашата система.

Надеждност и сигурност

Обработваме банковата информация с висококачествени доставчици като S.W.I.F.T, VocaLink и Banque de France, с което гарантираме високо качество на данните. Нашият сървър е така устроен, че осигурява надеждност и достъпност на услугите.

Надеждно обслужване

Нашият екип е винаги готов да отговори на запитванията ви. Мигновената ни реакция и бързо решаване на проблеми допринасят за по-лесната интеграция и удовлетвореността на потребителите ни.

Нашата система поддържа IBAN валидация за 97 страни. Веднага щом нова държава приеме IBAN стандарта, добавяме поддръжка и за нея.

Държави, с които работим

Получаваме банкова информация от надеждни източници като национални банки и финансови институции, за да предоставим точни банкови данни на своите клиенти.

Източници на данни

Актуализирайки банковите си директории ежемесечно, а в някои държави и ежеседмично, ние се уверяваме, че системата ни винаги предоставя актуални банкови данни.

Честота на актуализациите

Нашите системи за наблюдение постоянно следят състоянието и изпълнението на услугите ни. Тук се публикуват прекъсвания, поддръжки и проблеми.

Вижте състоянието на системата

Сигурността на системата и защитата на данните са важни за нас. Научете повече за стъпките и техническите мерки, които предприемаме за защита на вашите данни.

Защита на данни

Откакто предоставяме услуги за валидиране на плащания, повече от 1000 компании ни се довериха и провериха своите банкови данни при нас.

Доверено от