Валидиране на BIC

Oбщ преглед

BIC или SWIFT кодовете са уникални банкови и клонови идентификатори в банковия сектор. При обработката на плащания в рамките на страната и в чужбина BIC (Банков идентификационен код) е ключов компонент при определянето на маршрута на плащанията.

За да сте сигурни, че средствата ви ще стигнат на правилното място, трябва да се уверите, че предоставяте валиден и точен BIC код. Услугата за валидиране на BIC осигурява достъп до BIC директория, която постоянно се актуализира.

Основните елементи

Ключовите характеристики осигуряват цялостно решение за валидиране на данните за плащане

 • Търсете банкови данни и данни за клона чрез BIC код
 • Търсете BIC кодове по име на банката
 • Идентифицирайте оперативно активните от неактивните BIC записи
 • Проверете архивните данни, за да следите промените в BIC записите
 • Проверете статуса на субекта във FileAct, FIN, InterAct системите
 • Идентифицирайте пълния пощенски адрес на субекта и клона

Просто и ефективно

Ние разработихме ключови характеристики за ефективност и гъвкавост при използването на нашите услуги

 • Мобилен уеб интерфейс
 • Допълнителни сметки за служители на компанията
 • Single call REST базиран, основен API ( предоставя основни банкови данни)
 • Single call REST базиран, разширен API ( предоставя пълни записи от BIC директорията )
Прочетете пълните технически спецификации и документацията за интегриране на нашия BIC валидиращ API.

Интегрирайте Сега

Вземете настройката на системата и започнете да използвате BIC валидирането за нула време чрез покупка онлайн.

Вижте плановете

Заявка за достъп до пробен период

Ние можем да настроим безплатна 30-дневна пробна сметка, така че да можете да тествате услугата преди покупката.

Решения

Както и при другите методи за валидиране на плащанията, валидирането на BIC намира различни приложения:

 • Валидиране на плащанията в реално време - BIC Търсене на банкови данни преди обработка за оптимизиране на плащанията.
 • Почистване на данните - Почистете невалидните или остарели данни, като извършите масово / пакетно BIC търсене на съществуващи данни за плащане във вашата система.
 • Валидиране на потребителски данни - Валидирайте данните за плащането, след като потребителят въведе IBAN в системата. Защита от печатни грешки.
 • Автоматично допълване на входните данни от потребителя - Осигурявате по-добра услуга чрез извличане на банкови данни, когато потребителят въведе BIC код във вашата система.
 • Изпълнение на изисквания Помага на бизнеса да спазва резолюция 092/05, издадена от Европейския платежен съвет относно задължителното използване на BIC и IBAN.

Качество на данните

С динамично променящата се банкова индустрия BIC разпределенията постоянно се актуализират.
Чрез използване на данни, лицензирани от S.W.I.F.T SCRL, официалния регулатор на BIC кодовете, нашите клиенти могат да разчитат на актуални и точни данни, получени от услугата.