Тест IBAN номера

Следните IBAN номера могат да се използват за тестови цели в среда за разработка на IBAN.Таблицата показва какъв е очакваният резултат за всеки тест IBAN, като успешна проверка или конкретна грешка.

IBAN Валидност Причина
GB33BUKB20201555555555Валиден IBAN, дължина, контролна сума, банков код, сметка и структура
GB94BARC10201530093459Валиден IBAN, банков код не е намерен (банката не може да бъде идентифицирана): валидна дължина, контролна сума, банков код, сметка и структура
GB94BARC20201530093459 Невалидни IBAN контролни цифри MOD-97-10 съгласно ISO / IEC 7064: 2003
GB96BARC202015300934591Невалидна дължина на IBAN трябва да е с дължина "X"!
GB02BARC20201530093451Невалиден номер на сметка
GB68CITI18500483515538Невалиден номер на сметка
GB24BARC20201630093459Банковият код не е намерен, невалидна сметка
GB12BARC20201530093A59Невалидна структура на сметката
GB78BARCO0201530093459Банковият код не е намерен, невалидна структура на банковия код
GB2LABBY09012857201707Невалидна структува на IBAN контролна сума
GB01BARC20714583608387Невалидна контролна сума на IBAN
GB00HLFX11016111455365Невалидна контролна сума на IBAN
US64SVBKUS6S3300958879Държавата изглежда не поддържа IBAN!